[Toàn văn] Thông báo của Cục thuế Hà Nội về áp dụng hóa đơn điện tử từ 11/2021 Update 06/2024

Một trong những thông tin quan trọng đối với các doanh nghiệp là sẽ áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021 tại 6 tỉnh, thành phố. Dưới đây, LuatVietnam giới thiệu toàn văn Thông báo của Cục thuế Hà Nội gửi các doanh nghiệp về vấn đề này.