Video: Giải đáp các trường hợp không phải đi nghĩa vụ quân sự Update 04/2024

Từ ngày 01/11 đến 31/12 hằng năm là thời gian khám tuyển chọn nghĩa vụ quân sự. vậy, trường hợp nào không phải đi nghĩa vụ quân sự?

>> Đăng ký theo dõi Kênh Youtube LuatVietnam tại đây
 

>> Đăng ký theo dõi Kênh Youtube LuatVietnam tại đây