Video: Đi lại, sản xuất, kinh doanh thế nào theo Nghị quyết 128? Update 11/2022

Nghị quyết 128 quy định tạm dừng áp dụng Chỉ thị 15, 16 và 19. Vậy, việc đi lại của người dân, các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được thực hiện thế nào theo Nghị quyết mới này. 

Video LuatVietnam