Video: Sửa Nghị quyết 68, thêm nhiều người lao động được nhận hỗ trợ Update 11/2021

Ngày 08/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 68 ngày 01/7/2021. Theo đó, Nghị quyết mới đã mở rộng thêm các nhóm đối tượng được nhận gói hỗ trợ Covid-19.


>> Đăng ký theo dõi Kênh Youtube LuatVietnam tại đây