Video: Tin vui với người ngừng việc, nghỉ không lương, nghỉ thai sản Update 11/2022

Nội dung này được đề cập tại Công văn 3535/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021.

Video LuatVietnam 
 
>> Đăng ký theo dõi Kênh Youtube LuatVietnam tại đây