Bị cách ly vì Covid-19 tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú Update 05/2022

Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 bổ sung thêm trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.

Cụ thể, khoản 2 Điều 5 Thông tư này nêu rõ:

Người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.

Như vậy, nếu một người sống tại địa phương bị cách ly vì Covid-19 thì trong thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cách ly, người này sẽ tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.


Bị cách ly vì Covid-19 tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú (Ảnh minh họa)

Trước đó, tại Điều 4 Thông tư số 35/2014/TT-BCA không có quy định trường hợp này.

Ngoài ra, tại Điều 5 Thông tư 55 cũng liệt kê một số trường hợp khác cũng tạm thời chưa được thực hiện thủ tục thay đổi nơi cư trú gồm:

– Người bị tạm giam, tạm giữ, bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc… đang trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;

– Người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục đăng ký cư trú tại những nơi bị cấm cứ trú cho đến khi chấp hành xong hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng hình phạt này.

Thông tư 55 được ban hành ngày 15/5/2021.

>> Điểm mới của Thông tư 55 hướng dẫn Luật Cư trú

>> Một số điểm mới của Luật Cư trú 2020