Hà Nội trả trợ cấp người có công, bảo trợ xã hội gộp tháng 11, 12 Update 04/2024

Vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 6123/SLĐTBXH-KHTC về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 11, 12 năm 2021.

Tại Công văn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nhị Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 11, tháng 12 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Đồng thời có các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chi trả phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người, thực hiện nghiêm yêu cầu k đảm bảo an toàn cho người hưởng.

Hà Nội trả trợ cấp người có công, bảo trợ xã hội gộp tháng 11, 12 (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng phương án chi trả trợ cấp trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Kho bạc nha nước nơi đơn vị giao dịch tạo điều kiện cho phòng Lao động, Thương binh và Xã hội rút dự toán chi trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng và trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 11 và tháng 12 năm 2021.

Công văn này được ban hành ngày 29/10/2021.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.