Đã có Thông tư mới về mức phí tuyển dụng, nâng ngạch công chức Update 06/2024

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Theo đó, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được quy định như sau:

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

 

 

 

– Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

500.000

 

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

400.000

 

– Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

300.000

II

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

 

1

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

 

 

 

 

 

– Dưới 50 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.400.000

 

– Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.300.000

 

– Từ 100 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

1.200.000

2

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV

 

 

 

– Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

700.000

 

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

600.000

 

– Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

500.000

III

Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Đồng/bài thi

150.000

 


Mức phí tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Ảnh minh họa)
 

Về tổ chức thu phí:

– Cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng.

– Cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

So với quy định trước đây, các mức phí tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, Thông tư mới đã bổ sung mức thu phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2021.

Nếu gặp vướng mắc liên quan đến lĩnh vực cán bộ, công chức, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.