Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới của Thông tư 78 về hóa đơn Update 06/2024

Ngày 28/10/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4144/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, Tổng cục Thuế giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78 như:

– Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử;

– Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn (đối với hóa đơn điện tử và hóa đơn do cơ quan thuế đặt in)

– Việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

– Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác;

– Xử lý sai sót trong một số trường hợp;

– Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền;

– Sử dụng biên lai, chứng từ;

– Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan;

– Hiệu lực thi hành của Thông tư;

– Xử lý chuyển tiếp các quy định.

Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới của Thông tư 78 về hóa đơn (Ảnh minh họa)
 

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết.

Bạn đọc có thắc mắc liên quan vui lòng gọi đến tổng đài 1900.6192 để được chúng tôi hỗ trợ, giải đáp.