Công bố 3 thủ tục liên quan đến nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN Update 07/2024

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có Quyết định 1220/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trong đó, 03 thủ tục hành chính được công bố gồm:

– Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

– Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

– Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Công bố 3 thủ tục liên quan đến nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN (Ảnh minh họa)

Theo đó, thủ tục “Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia BHTN từ kết dư Quỹ BHTN” được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định này như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

Văn bản đề nghị theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021, người lao động nộp hồ sơ đề nghị tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện nơi có nhu cầu nhận hỗ trợ.

Bước 3: Chi trả hỗ trợ

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

– Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. 

– Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

– Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ 26/10/2021.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.