Nới lỏng điều kiện lùi đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2021 Update 06/2024

Ngày 26/10/2021, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Công văn 2946/TLĐ-TC sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn.

Căn cứ Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Kết luận tại cuộc họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (theo Thông báo 455/TB-TLĐ ngày 26/10/2021), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021 như sau:

Đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên so với thời điểm tháng 01/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

Nới lỏng điều kiện lùi đóng kinh phí công đoàn đến cuối năm 2021 (Ảnh minh họa)
 

Trong khi đó, trước đây tại Công văn 2059/TLĐ ngày 28/5/2021, Tổng Liên đoàn quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên thì mới được lùi đóng kinh phí công đoàn.

Như vậy, điều kiện được lùi đóng phí công đoàn đã được nới lỏng hơn, giúp có thêm nhiều doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến cuối năm 2021.

Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.