Hướng dẫn thu BHXH, BHYT phù hợp với từng cấp độ dịch Update 05/2024

Hôm nay (03/11/2021), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã ban hành Kế hoạch 3532/KH-BHXH thực hiện nhiệm vụ, công tác thu và khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với cấp độ dịch bệnh.

Theo đó, việc thu BHXH, BHYT bắt buộc với các đơn vị đang tham gia được thực hiện như sau:

Tại địa bàn cấp độ dịch cấp 01, 02:

– Đơn vị nợ dưới 01 tháng: Liên hệ qua zalo, điện thoại, email, gửi thông báo,… làm việc trực tiếp với đơn vị để đôn đốc nộp tiền đóng kịp thời, không để phát sinh lãi chậm đóng.

– Đơn vị nợ từ 01 – dưới 03 tháng: Trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc, nhắc nhở, phổ biến, gửi tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của đơn vị trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, các quy định liên quan đến phạt nộp chậm,…

– Đơn vị nợ tư 03 tháng trở lên: Thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất đối với các đơn vị nợ lớn, kéo dài.

– Định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; công khai danh tính các đơn vị này trên truyền thông.

Hướng dẫn thu BHXH BHYT phù hợp với từng cấp độ dịch (Ảnh minh họa)

Tại địa bàn dịch cấp 03:

Thực hiện các nội dung nêu trên nhưng cần bố trí, phân công công chức, viên chức thực hiện các hoạt động nhiệm vụ trực tiếp đảm bảo phù hợp về số người, thời gian, không gian, địa điểm theo quy định.

Tại địa bàn dịch cấp 04:

– Đơn vị nợ dưới 01 tháng: Liên hệ qua zalo, điện thoại, email, gửi thông báo, tài liệu tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của đơn vị trong việc đóng BHXH, BHYT,… để đôn đốc nộp tiền đóng kịp thời, không để phát sinh lãi chậm đóng.

– Đơn vị nợ từ 01 – dưới 03 tháng: Thực hiện đôn đốc, trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi của đơn vị bằng các hình thức trực tuyến qua điện thoại, zalo, email, facebook đảm bảo các công việc đã nêu trên.

Việc lập Biên bản làm việc yêu cầu đơn vị nộp tiền đóng kịp thời cho người lao động được thực hiện qua dịch vụ công ích.

– Đơn vị nợ tư 03 tháng trở lên: Gửi văn bản đến tất cả đơn vị và yêu cầu đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động qua dịch vụ công…

Nếu còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến BHXH, vui lòng gọi đến số: 1900.6192 để được giải đáp.