Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (02/11/2021) Update 07/2022

Hôm nay – ngày 02/11/2021, Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học sẽ chính thức có hiệu lực.

Thông tư này quy định về quản lý và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Đồng thời, áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Khi tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên được hưởng thêm nhiều quyền lợi hơn so với trước đây như:

– Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học theo định mức quy định của cơ sở giáo dục đại học;

– Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện;

– Được hưởng thêm các quyền lợi khác theo quy định.

Chính sách mới có hiệu lực 02/11/2021 (Ảnh minh họa)
 

Bên cạnh đó, sinh viên tiếp tục được hưởng các quyền:

– Được đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;

– Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động nghiên cứu;

– Được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu, các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước theo quy định;

– Được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành;

– Được ưu tiên xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

Nếu có thắc mắc về các chính sách giáo dục và đào tạo, bạn đọc liên hệ tổng đài 1900.6192 để được giải đáp.