Giáo viên chưa phải soạn mẫu giáo án mới trong năm học 2021-2022 Update 06/2024

Ngày 23/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học cho năm học 2021-2022.

Theo đó, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục trung học thực hiện đồng thời chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 6 và chương trình giáo dục phổ thông 2006 với các lớp 7 đến lớp 12.


Giáo viên chưa phải soạn mẫu giáo án mới trong năm học 2021-2022
(Ảnh minh họa)

Tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về việc giáo viên các cấp soạn giáo án theo mẫu mới như sau:

– Với lớp 6: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của Nhà trường theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020, các phụ lục ban hành kèm Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục và soạn giáo án.

– Với lớp 7 – 12: Thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn; giáo án của giáo viên được soạn theo chương trình cũ của các năm học trước đó.

Như vậy, theo Công văn này, chỉ giáo viên dạy lớp 6 mới áp dụng hướng dẫn của Công văn 5512 từ năm học 2021-2022. Đồng thời, mẫu giáo án mới ban hành kèm Công văn 5512 cũng chỉ mang tính tham khảo với giáo viên thay vì “bắt buộc” tất cả các giáo viên phải thực hiện như Công văn 5512 đã từng yêu cầu.

Trước đó, ngày 18/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH kèm theo đó là mẫu giáo án mới. Nếu theo đúng quy định tại Công văn 5512, giáo viên phải soạn lại toàn bộ giáo án như hướng dẫn của Công văn 5512.