Gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH vào 1 kỳ chi trả tháng 7/2021 Update 06/2024

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nêu tại Công văn số 1806/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 7 và tháng 8/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Theo đó, để công tác chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trong phòng, chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã đề nghị Tổng công ty bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 7/2021 và tháng 8/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Đồng nghĩa, kỳ chi trả lương hưu tháng 7/2021 này sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của của tháng 7 và tháng 8/2021.


Gộp 2 tháng lương hưu tháng 7 và 8/2021 vào 1 kỳ chi trả (Ảnh minh họa)

Công văn cũng yêu cầu, căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể của từng địa phương, địa bàn, cơ quan bưu điện và BHXH các tỉnh lên phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn.

Trong đó, khi tổ chức chi trả, các đơn vị phải tránh tập trung đông người, đảm bảo các nguyên tắc an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Đây là lần thứ 3, BHXH Việt Nam gộp chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng được hưởng. Trước đó, BHXH Việt Nam gộp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 3, tháng 4/2021 và tháng 5, tháng 6/2021.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.