Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Update 05/2024

Hôm nay – 28/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra Quyết định số 949 và Quyết định 952/QĐ-SGDĐT về việc công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của Thủ đô năm nay.