Khách đi tàu hỏa chỉ cần khai báo y tế điện tử trên PC-COVID Update 06/2022

Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý là từ 0h00 ngày 31/10/2021, hành khách chỉ khai báo y tế điện tử ở phần khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-COVID; khuyến khích hành khách chủ động khai báo từ trước khi đi tàu.

Bên cạnh đó, khách đi tàu đến từ địa phương/khu vực cấp độ dịch là cấp 04 được bố trí vận chuyển bằng “khoang riêng” thay vì “toa xe riêng” so với trước đây.

Khách đi tàu hỏa chỉ cần khai báo y tế điện tử trên PC-COVID (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID.

Trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID. Đồng thời, tổng hợp thông tin của hành khách để thông báo cho địa phương nơi ga đến trước khi tàu khởi hành để phối hợp xử lý theo quy định.

Quyết định 1893/QĐ-BGTVT cũng bổ sung Mẫu thông tin di chuyển nội địa bằng đường sắt.

Quyết định được ban hành ngày 30/10/2021 và có hiệu lực từ 31/10/2021.