Rà soát quy định quản lý tài chính khi vận động gây quỹ từ thiện Update 11/2021

Đây là nội dung được nêu trong Nghị quyết số 127/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát các quy định về quản lý tài chính đối với hoạt động vận động gây quỹ từ thiện; kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, tăng cường quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, giải quyết các vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Quyết liệt thực hiện tiết kiệm, cắt giảm tối đa chi thường xuyên và chi đầu tư không hiệu quả; chủ động phương án huy động nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu chi phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, nền kinh tế, khắc phục hậu quả, cứu trợ thiên tai, bão lũ.

Rà soát quy định quản lý tài chính khi vận động gây quỹ từ thiện (Ảnh minh họa)

Liên quan đến công tác phòng dịch, Chính phủ nhấn mạnh không ban hành các quy định mới và bãi bỏ ngay những yêu cầu, điều kiện trái với quy định chung của Trung ương và gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ để tổ chức việc di chuyển của người dân, người lao động bảo đảm trật tự, an toàn, an dân; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động ở lại địa phương làm việc.

Nghị quyết được ban hành ngày 08/10/2021.