Sắp có Nghị quyết về chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn vì Covid Update 06/2023

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 157/TB-VPCP nêu kết luận của Thủ tướng về dự thảo Nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn vì Covid-19.

Theo đó, tại Thông báo này, Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Sắp có Nghị quyết về chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn vì Covid-19 (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu trong dự thảo Tờ trình cần nêu rõ các nội dung và lý do xin ý kiến về đối tượng được hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ cũng như nguồn kinh phí và tổng mức hỗ trợ.

Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng, trong dự thảo Tờ trình không đưa nội dung hỗ trợ đột xuất cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 nêu tại Nghị quyết 58/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương đề xuất Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại diện Covid-19.

Thông báo này được ban hành ngày 10/6/2021.