Thêm 1 văn bản mới về cải cách chính sách tiền lương, BHXH Update 04/2024

Ngày 28/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1012/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và ưu đãi người có công.

Theo đó, trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Trong khi đó, theo Quyết định cũ số 415/QĐ-TTg, Trưởng ban là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước).

Đồng thời, Phó trưởng ban thường trực cũng có sửa đổi. Cụ thể, Phó trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ là các Phó Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban còn lại vẫn là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Riêng các ủy viên thì bổ sung thêm Phó Trưởng ban Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Thêm 1 văn bản mới về cải cách chính sách tiền lương, BHXH (Ảnh minh họa)

Điều 2 Quyết định nêu cụ thể nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo gồm:

– Nghiên cứu, xây dựng và đôn dốc triển khai các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết 28/NQ-TW về cải cách chính sách BHXH…

– Phối hợp các cơ quan nghiên cứu chính sách kinh tế, xã hội liên quan đến chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công theo phân công;

– Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương, chính sách BHXH;

– Đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/6/2021.

Nếu còn thắc, độc giả liên hệ 1900.6192 để được giải đáp, hỗ trợ.