Thêm yêu cầu với người nước ngoài chạy quảng cáo trên Youtube Update 12/2021

Ngày 20/7/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo.

Theo đó, khoản 1 Điều 1 Nghị định này sửa đổi quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như sau: Người nước ngoài khi tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam như chạy quảng cáo trên Facebook, Youtube, Google… phải:

– Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo (mới).

– Tuân thủ quy định về an ninh mạng (mới).

– Phải tuân thủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (mới).

– Phải nộp thuế (như quy định cũ tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP).


Thêm yêu cầu với người nước ngoài chạy quảng cáo trên Youtube (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, người, tổ chức nước ngoài khi kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải thông báo những thông tin sau đây cho Bộ Thông tin và Truyền thông trước 15 ngày khi bắt đầu kinh doanh:

– Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo;

– Địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có);

– Đầu mối liên hệ: tên tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa chỉ email, điện thoại liên hệ;

Hình thức thông báo: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua phương tiện điện tử.

Khi nhận thông báo, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm gửi giấy xác nhận bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo…

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021.