TP. HCM yêu cầu các trường tư không tăng học phí năm 2021-2022 Update 06/2023

Sáng 11/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã có Công văn số 1729 về việc thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021 – 2022 của các trường ngoài công lập trên địa bàn.

Tại Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là lúc cần thiết để các đơn vị giáo dục ngoài công lập đồng hành, chia sẻ với phụ huynh, học sinh gặp khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp bởi đây là tình huống chưa từng có tiền lệ thời gian qua.


TP. HCM yêu cầu các trường tư không tăng học phí (Ảnh minh họa)

Theo đó, để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh lưu ý Thủ trưởng các trường ngoài công lập về mức thu học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021 – 2022:

Đề nghị các đơn vị ngoài công lập cân nhắc tình hình và cố gắng giữ nguyên mức học phí, các khoản thu khác trong năm 2021 – 2022 ổn định không tăng so với năm học 2020 – 2021.

Ngoài ra, nhằm hạn chế mức thấp nhất việc bỏ học, chuyển trường cho học sinh có gia đình gặp khó khăn không đủ điều kiện đóng học phí, các đơn vị cần huy động nguồn lực dự phòng, tài trợ, vận động nếu có để học sinh thuộc đối tượng này ổn định việc học tập và sinh hoạt.

>> Cập nhật mức học phí các cấp học qua các năm