Vì Covid-19, doanh nghiệp TP.HCM lùi đóng phí công đoàn hết 2021 Update 04/2024

Một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí công đoàn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được Liên đoàn Lao động TP.HCM nêu tại Hướng dẫn 13/HD-LĐLĐ ngày 22/6/2021.

Theo đó, Hướng dẫn nêu rõ, lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nếu có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) phải tạm nghỉ việc từ 50% trở lên trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Vì Covid-19, doanh nghiệp TP.HCM lùi đóng phí công đoàn hết 2021 (Ảnh minh họa)

Thời gian lùi đóng kinh phí này do Ban Thường vụ công đoàn cấp trên xem xét quyết định, tối đa đến ngày 31/12/2021. Hết thời gian này, doanh nghiệp có trách nhiệm đóng đủ số kinh phí được tạm dừng cho công đoàn cấp trên.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng hướng dẫn doanh nghiệp đề nghị lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn. Cụ thể:

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị

– Văn bản đề nghị lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn (theo mẫu);

– Danh sách người lao động giảm đóng BHXH (theo mẫu).

– Bản sao văn bản xác nhận của BHXH hoặc cơ quan chuyên ngành quản lý lao động về tình hình biến động lao động tại doanh nghiệp.

Cơ quan nộp hồ sơ

Cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp tại nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, công đoàn cấp trên sẽ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với số liệu lao động tham gia BHXH để xem xét, giải quyết lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Nếu không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được giải đáp.