Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Sau 30/11, người lao động chưa nhận được tiền phải tự làm thủ tục Update 05/2024

Ngày 10/11/2021 hạn chót cho doanh nghiệp làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ

Đối với người lao động đang đi làm, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục nhận tiền hỗ trợ sẽ do cơ quan BHXH phối hợp với doanh nghiệp thực hiện. Cụ thể thời gian nộp hồ sơ như sau:

  • Doanh nghiệp lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ.

Sau ngày 30/11/2021, người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ phải tự làm thủ tục

Sau ngày 30/11, nếu người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) hoặc có thể gửi thủ tục thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp

Sau 30/11 nếu chưa nhận được tiền hỗ trợ, NLĐ phải tự làm thủ tục

Ngày 20/12/2021, hạn chót cho người lao động làm thủ tục nhận hỗ trợ

Hạn chót để người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp lên cơ quan BHXH là ngày 20/12/2021. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Như vậy, doanh nghiệp, đơn vị cần lưu ý hạn chót nộp hồ sơ hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP là ngày 30/11/2021, người lao động lưu ý hạn chót là ngày 20/12/2021.

Thông kê cho thấy, tính đến cuối tháng 10, đã có gần 5,16 triệu người lao động được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có trên 4,77 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, số còn lại đã dừng tham gia, với tổng số tiền hỗ trợ gần 12.370 tỉ đồng.

Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đẩy nhanh quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để người lao động nhanh chóng nhận được tiền trợ cấp.